Projekty innowacyjne w obszarze polityki społecznej – jak w skali lokalnej skuteczniej pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym .

Szkolenie ma na celu zwiększenie zainteresowania pracowników publicznych i niepublicznych instytucji integracji i pomocy społecznej przygotowywaniem i realizacji wniosków projektowych finansowanych ze środków zewnętrznych oraz przekazanie wskazówek praktycznych w zakresie procedur i metodologii aplikowania o dotacje projektowe umożliwiające podniesienie skuteczności działań projektowych - -na podstawie doświadczeń eksperta wyspecjalizowanego w projektach z zakresu innowacji społecznych.

AGENDA

8:00 - 8:15      Rejestracja uczestników

8:15 - 10:30     Rozpoczęcie szkolenia

10:30 - 11:00     Przerwa kawowa

11:00 - 11:30     Kontynuacja szkolenia

11:30 - 15:30    Pytania uczestników szkolenia

15:30 - 16:00     Zakończenie szkolenia

Centrum Integracji Społecznej, Staszica 4, 58-100 Zielona Góra

28.11.2017 - 28.11.2017