Przejdź do komentarzy

Program „Europa dla obywateli” – konkurs wniosków od 1 września

obrazek „Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz dialogu międzykulturowego.
Szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania wsparcia znajdują się na załączonym plakacie, a także na stronie internetowej www.europadlaobywateli.pl.
Zachęcamy także do kontaktu z zespołem polskiego Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli”, który działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00:
Marta Modzelewska – mmodzelewska@iam.pl
Iwona Oleszczuk – ioleszczuk@iam.pl
telefon - 600 900 681