Przejdź do komentarzy

Produkcja wraz z emisją na antenie lokalnej telewizji na północy województwa lubuskiego (z uwzględnieniem północnej stolicy województwa lubuskiego) 30 dedykowanych materiałów filmowych dotyczących pracy Samorządu Województwa Lubuskiego w kontekście wdrażania i wykorzystania funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w północnej części województwa lubuskiego

Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zaprasza do zlożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Produkcja wraz z emisją na antenie lokalnej telewizji (przedmiot umowy) na północy województwa lubuskiego (z uwzględnieniem północnej stolicy województwa lubuskiego) 30 dedykowanych materiałów filmowych dotyczących pracy Samorządu Województwa Lubuskiego w kontekście wdrażania i wykorzystania funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w północnej części województwa lubuskiego.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt umowy

Załącznik nr 2 - Wzór oferty

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2020 r., do godz. 10.00 (decyduje data wpłynięcia do urzędu, a nie data stempla pocztowego), w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 - (Kancelaria Ogólna)