Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 Gorzów Wlkp.

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenie organizowane 8 czerwca 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim, poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką prawa zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Prowadzący szkolenie: Info Biz Tech z Warszawy.

Szkolenie gwarantuje:

  • zdobycie praktycznej wiedzy z udzielania zamówień publicznych w świetle znowelizowanej ustawy,
  • umiejętność stosowania zasady konkurencyjności w projektach finansowanych ze środków UE w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020.

 

AGENDA SZKOLENIA

Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020

8 czerwca 2017  Gorzów Wielkopolski, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3 – 4, sala sesyjna

 

8.45-9.00          Powitanie uczestników

9.00-10.30        Aktualny stan prawny wraz z planowanymi zmianami dotyczącymi zamówień publicznych oraz przepisów około zamówieniowych

            Ocena prawidłowości określania wartości szacunkowej zamówienia

            Ocena wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego

10.30-10.45       Przerwa

10.45-12.15       Opis przedmiotu zamówienia w kontekście wymogów Komisji Europejskiej

12.15-12.45       Przerwa

12.45-13.45       Warunki udziału w postępowaniu

            Weryfikacja złożonych dokumentów oraz przesłanki wykluczenia Wykonawcy

            Problematyka podwykonawstwa w systemie zamówień publicznych

13.45-14.00       Przerwa

14.00-15.00       Wymogi w zakresie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych

            Zasady udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 € netto, wraz z obowiązkami i uprawnieniami Zamawiającego

 

Uwaga!
Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników szkolenia wynosi 40 osób.

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

Gorzów Wielkopolski, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3 – 4, sala sesyjna

08.06.2017 - 08.06.2017