Przejdź do komentarzy

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce –szkolenie online

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, na temat prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce. Szkolenie odbędzie się 5 października 2021r., w godz. 8.30 – 15.30.

Celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

•           Głównych zobowiązań Beneficjentów wynikających z Umowy o dofinansowanie.

•           Zasad rozliczenia końcowego projektu.

•           Kontroli na zakończenie projektu.

•           Monitorowania projektu w okresie jego trwałości.

•           Monitorowania dochodowości projektów na etapie ich eksploatacji.

 

Spotkanie poprowadzi Bartosz Wolański - Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce. Wybitny ekspert i trener w zakresie Perspektywy Finansowej 2014-2020. Prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia obejmujące tematykę kompleksowej realizacji projektów unijnych.

Program szkolenia:

1.Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020.
2. Rozliczenie końcowe projektu w perspektywie finansowej 2014-2020.
3. Kontrola na zakończenie projektu.
4. Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013.
5. Monitorowanie wskaźników realizacji celów projektu.
6. Trwałość finansowa projektów generujących dochód.
7. Monitorowanie obszarów szczególnego ryzyka: studia przypadku.

Weź udział w szkoleniu:

https://www.szkolenia-semper.pl/formularz-zgloszenia-na-bezplatne-szkolenie-online?tid=11244

 

Szkolenie jest bezpłatne. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119