Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, monitorowanie trwałości projektu), Gorzów Wlkp.

W dniu 18 czerwca 2020 r. zapraszamy na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, z zakresu prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Program szkolenia:

  • Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020.
  • Rozliczenie końcowe projektu w perspektywie finansowej 2014-2020.
  • Archiwizowanie dokumentów projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej: Kat.A, Kat.B.
  • Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013.

Agenda szkolenia:

8:45 – 9:00 rejestracja uczestników

9.00 – 11.00 blok szkoleniowy

11.00 – 11.15 przerwa kawowa

11.15 – 13.15 blok szkoleniowy

13.15 – 13.45 obiad

13.45 – 15.45 blok szkoleniowy

 

Szkolenie poprowadzi Michał Rutkowski - trener, doradca w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej, pomocy publicznej, analiz finansowo-ekonomicznych. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Wykładowca na kilku prestiżowych uczelniach.

 

Szkolenia są bezpłatne. W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W związku z koniecznością zapewnienia przestrzegania warunków ciągle obowiązujących wymogów ochrony osobistej, dystansu społecznego i zabezpieczeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19) ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

Gorzów Wielkopolski Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107, Sala 110

18.06.2020 - 18.06.2020