Przejdź do komentarzy

Pożyczki ze strategii wyjścia

Zarząd Województwa Lubuskiego przekaże dodatkowe pieniądze na pomoc dla lubuskich przedsiębiorców. Chodzi o ok 6  mln złotych, które pozostały z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Zostaną one przeznaczone na preferencyjne pożyczki dla lokalnych firm. Zaś w pożyczkach już udzielonych z tej samej puli, z pieniędzy pozostałych z poprzedniego RPO - będą dodatkowe ułatwienia.

Jeśli uzyskałeś pożyczkę  ze środków województwa lubuskiego, poprzez tych pośredników:

- Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze,

- Fundację "Przedsiębiorczość" w Żarach,

- Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie,

- Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.,

- Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Sp. z o.o. w Poznaniu,

a w wyniku epidemii COVID-19 realizacja Twojej inwestycji napotyka trudności, zgłoś się do Pośrednika Finansowego, który udzielił finansowania, aby przeanalizował możliwość:

-              wprowadzenia karencji w spłacie rat kapitałowych i odsetkowych (tzw. wakacje kredytowe), na okres do 6 miesięcy.

-              wydłużenia terminu na okres do 6 miesięcy, na udokumentowanie rozliczenia jednostkowej pożyczki (w postacie faktur, rachunków, dowodów zapłaty).

Ponadto lubuscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o poręczenie kredytu w Lubuskim Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Górze, mogą skorzystać z poręczenia kredytu do 80 % jego wartości , w ramach pomocy de minimis.

Pamiętaj, Pośrednik Finansowy będzie w każdym przypadku z osobna sprawdzał jak wystąpienie siły wyższej (epidemia COVID-19) wpłynęło na możliwość realizacji projektu i spłaty pożyczki. Rozwiązanie zastosowane zostanie wobec Ciebie będzie dostosowane do okoliczności, w których się znalazłeś.

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę.