Przejdź do komentarzy

Porozumieniu ws. inicjatywy JASPERS na lata 2021-24

Szanowni Państwo,

7 stycznia br. zawarte zostało trójstronne porozumienie pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (JASPERS Country Working Programme for the years 2021-24), zapewniające bezpłatne wsparcie eksperckie dla krajowych beneficjentów i instytucji realizujących projekty z obszaru Polityki Spójności dla nowej perspektywy 2021-2027. Wsparcie będzie obejmowało zadania finansowane z środków ERDF, REACT-EU, JTF i CEF oraz może dotyczyć projektów kontynuowanych z perspektywy finansowej 2014-2020. Zasady zgłaszania projektów do wsparcia JASPERS pozostają niezmienione. Konieczne jest:

  • wypełnienie fiszek zgłoszeniowych (w języku polskim i angielskim),
  • uzyskanie akceptacji instytucji zarządzającej programem,
  • przesłanie fiszek do Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MFiPR,


koordynującego współpracę z JASPERS w resorcie, do finalnej weryfikacji. Wzory aktualnych fiszek znajdują się pod poniższym adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/projekty-inwestycyjne/#WsparcieInicjatywyJASPERS

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z panem Jackiem Wiśniewskim, z Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (jacek.wisniewski@mfipr.gov.pl)