Przejdź do komentarzy

Ponowne ogłoszenie konkursu w ramach Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 maja 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu konkursu w ramach Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, na kwotę 2 235 294,12 zł.

Ogłoszenie przedmiotowego konkursu nastąpi z końcem maja br. Dodatkowo informujemy, że kryteria wyboru projektów stosowane przy naborze nie ulegną zmianie.