Przejdź do komentarzy

Ponad pół miliarda złotych z Funduszy Europejskich na ochronę środowiska

obrazek

5 czerwca przypada Światowy Dzień Środowiska. Z tej okazji warto przypomnieć, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na ochronę środowiska w naszym regionie zarząd przekazał już ponad 515 mln zł. Dzięki tym pieniądzom udało się zrealizować 152 projekty unijne.

Ziemia Lubuska jest jednym z najbogatszych regionów pod względem przyrodniczym w naszym kraju. Blisko połowę powierzchni województwa zajmują lasy. Liczne jeziora, czyste rzeki oraz tereny krajobrazu chronionego przyciągają co roku tysiące turystów z kraju i zagranicy. Jednak z myślą o utrzymaniu tego bogactwa dla przyszłych pokoleń, niezwykle istotna jest ochrona lubuskiej przyrody oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Fundusze Europejskie od lat są obecne w tym skomplikowanym procesie.

Na co poszły pieniądze w ramach RPO-Lubuskie 2020:

  • 198 mln zł na efektywność energetyczną
  • 144 mln zł na ograniczenie niskiej emisji w miastach
  • 78 mln zł gospodarkę wodno-ściekową
  • 33 mln zł na kapitał przyrodniczy regionu
  • 28 mln zł na przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom
  • 15 mln zł na odnawialne źródła energii
  • 10,5 mln zł na gospodarkę odpadami
  • 8,5 mln zł na kogenerację