Przejdź do komentarzy

Ponad 900 tys. zł na Dom Dziennego Pobytu

obrazek
 
Członek zarządu woj. lubuskiego, Marcin Jabłoński podpisał umowę dzięki której w Cybince utworzone zostanie Powiatowe Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych dla mieszkańców powiatu słubickiego.
 
W środę (23 lutego) członek zarządu woj. lubuskiego, Marcin Jabłoński podpisał umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Zielona Przystań Powiatu”. Jego głównym celem jest utworzenie w Cybince Domu Dziennego Pobytu dla 102 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (61 kobiet i 41 mężczyzn).  - To miejsce jest mi dobrze znane. Mam też osobisty stosunek do inicjatyw związanych z Cybinką i z tym wszystkim, co się z tym obiektem wiąże. Dom dziecka, który się tu wcześniej mieścił, znajduje się obecnie w Słubicach. Bardzo się cieszę, że znaleźliście Państwo nowy pomysł na wykorzystanie tej wartościowej infrastruktury na szeroko pojęte cele społeczne. Warto przy okazji podkreślić, że powiat słubicki przykłada dużą wagę do kwestii społecznych, realizuje wartościowe i bardzo potrzebne projekty – podkreślił Marcin Jabłoński. – Cieszę się bardzo, że z Regionalnego Programu Operacyjnego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego udało nam się wygospodarować kwotę blisko miliona złotych na wsparcie tego projektu, który - mam nadzieję - będzie służył około stu osobom z terenu powiatu słubickiego i zostaną oni objęci różnego rodzaju formami wsparcia – dodał.
 
Dzięki realizacji tego projektu na terenie powiatu słubickiego zwiększony zostanie zakres oferowanych usług społecznych (opiekuńczych, asystenckich i zdrowotnych, jako usługi uzupełniające) skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i dzieci). Dzięki przekazanym środkom wsparty zostanie rozwój usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego regionalnego Programu Operacyjnego.
  • Koszt całkowity projektu: nieco ponad 1 mln zł
  • Dofinansowanie w wysokości 85%: niemal 902,5 tys. zł
  • Wkład własny w wysokości 15%: ponad 159 tys. zł
  • Projekt realizowany w okresie od 2021-10-01 do 2023-06-30

Przy okazji Marcin Jabłoński zaznaczył, że obecnie jesteśmy na starcie nowej perspektywy i wyraził nadzieję, że niebawem nowe pieniądze z UE do woj. lubuskiego zaczną napływać. – Tu opóźnienie nie wynika z działań leżących po stronie samorządu województwa. Trochę komplikują się negocjacje Polski z Unią Europejską. Dochodzi do sporych opóźnień, w wyniku kwestionowania różnych spraw istotnych z punktu widzenia postrzegania Polski przez całą Wspólnotę, przestrzeganie praworządności itd. Z tego powodu wciąż jeszcze nie możemy rozpocząć postępowań konkursowych i przystąpić do rozdysponowania pieniędzy z nowego budżetu Unii. Ale mam nadzieję, ze to się wkrótce skończy i będziemy mogli zacząć rozmawiać o konkretach – wyjaśnił członek zarządu woj. lubuskiego. W uroczystości udział wziął Starosta Powiatu Słubickiego, Leszek Bajon.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE #FunduszeUnijne #funduszeUE #UEdlaNAS #EUREGIOPoland