Przejdź do komentarzy

Ponad 3 mln zł na kolejną edycję programu stypendialnego Lubuskie Talenty!

obrazek

 

W tym roku oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego przypada 4. września, ale już w piątek przedstawiciele samorządu województwa przekazali dobre informacje dla uczniów.

- To historyczna chwila i ważny dzień - podkreślał wicemarszałek Łukasz Porycki. 1 września podpisano uroczyście pierwszą umowę o dofinansowanie w województwie lubuskim w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Umowa o dofinansowanie dotyczy projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Poprzednie edycje programu odniosły ogromny sukces. Jest to jeden z największych programów stypendialnych w Polsce. Zarząd Województwa Lubuskiego widząc aktywność uczniów i dobre wyniki w nauce najmłodszych mieszkańców lubuskiego, postarał się, by w nowej perspektywie finansowej również wesprzeć najlepszych uczniów i nagrodzić ich ogromny wysiłek w minionym roku szkolnym. 

Nowa edycja, wyższe stypendia

- Dziś podpisujemy pierwszą decyzję o dofinansowaniu w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.  To ponad 3,1 mln zł  przeznaczonych dla 222 uczniów województwa lubuskiego – mówił wicemarszałek.  

Wartość projektu wynosi 3 176 470,59 zł, w tym: UE 85 proc.  – 2,7 mln zł, budżet państwa 5 proc. – 158 823,52 zł i wkład własny 10 proc.  – 317 647,07 zł (środki samorządu województwa). Okres realizacji projektu - rok szkolny 2023/2024.

Kto może zostać stypendystą? 

O stypendia mogą się starać uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących  w województwie lubuskim. Stypendia przewidziano dla 222 uczniów: 70 uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz 152 uczniów klas I-III liceów ogólnokształcących.  

- Termin realizacji programu to 30 września 2024 r. Mamy dużo czasu, aby te wnioski przyjąć i wypłacić stypendia i rozliczyć projekt. Zwiększyliśmy kwotę dofinansowania. Wysokość stypendium dla uczniów szkół podstawowych wyniesie 8 tys. zł (800 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy) a dla uczniów liceów ogólnokształcących 10 tys. zł (1 000 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy). Wierzę, że uczniowie mając doświadczenie z ubiegłej perspektywy, wiedzą na co najlepiej wydać te środki - mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.

Wicemarszałek podkreślił, że w tej edycji nauczyciele będący opiekunami dydaktycznymi również otrzymają wsparcie. Dodał, że trwają prace i w najbliższym czasie będą podejmowane decyzje, co do programu stypendialnego dla zawodowców tj. dla uczniów szkół zawodowych i techników.   

- Bardzo się cieszę, że ten program inauguruje nową perspektywę finansową, ponieważ inwestycja w młodych mieszkańców województwa lubuskiego to są najlepiej wydatkowane środki finansowe – podkreślał wicemarszałek Łukasz Porycki

Mamy nadzieję, że ten program będzie się rozwijał  

Rys historyczny programu stypendialnego przybliżył Mirosław Glaz - dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej: - Kiedyś młodzież nie miała takich możliwości. Jest to jeden z największych programów stypendialnych w Polsce. Zrealizowano cztery edycje tego programu, były to lata 2019-2023.  W tym czasie złożono 2770 wniosków, z tego 1404 ze szkół podstawowych i 1366 ze szkół średnich. Zdolnych uczniów mamy bardzo dużo. Przyznaliśmy stypendia 1322 uczniom. Jest to połowa tego, co do nas wpłynęło. Możliwości, które pojawiają się w nowej perspektywie, mam nadzieję, że będą powodowały to, że tych wniosków będzie do nas dużo napływało. Do tej pory wydano kwotę 9,5 mln zł – szkoły podstawowe 3,2 mln zł, licea ogólnokształcące 6,3 mln zł.   

Mamy pierwsze środki zakontraktowane  

Dyrektor Departamentu Instytucji  Zarządzającej Sylwia Pędzińska wyraziła zadowolenie, że zostały zakontraktowane środki w ramach programu. Przypomniała, że od trzech lat negocjowano program i 7 grudnia 2022 r. został on zatwierdzony przez Komisję Europejską. - W tym roku mamy dużo naborów, chcemy ruszyć z dużym impetem. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mamy dziewięć naborów na kwotę 217 mln zł, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego mamy 12 naborów na kwotę 537 mln zł, w przyszłym roku podobnie kilka naborów. Te pieniądze na rynku za chwilę się pojawią. Program jest dynamicznie wdrażany. Cieszę się, że dziś mamy pierwszą umowę – dodała Sylwia Pędzińska. 

Nowa perspektywa, nowe środki na edukację  

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Joanna Ejsmont podkreślała, że Europejski Fundusz Społeczny rozpoczął wdrażanie i wydatkowanie środków od edukacji. W nowej pespektywie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 jest 239 mln euro w ramach EFS. Będą  skierowane na trzy obszary: rynek pracy i zdrowie, włączenie społeczne i edukację. - Dziś startujemy z edukacją, a w tej pespektywie zaplanowano na nią ponad 77,5 mln euro, a więc środków jest bardzo dużo. Chcemy je wydać na edukacje przedszkolną, na nowe miejsca w przedszkolach, na zajęcia rozwijające kompetencje dzieci w przedszkolach. Chcemy je wydać na edukację ogólną i podstawową, a nie tylko na program stypendialny, który rozpoczynamy. To środki na edukację ekologiczną, na rozszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych, kompetencji, które przydadzą im się na rynku pracy. W nowej perspektywie chcemy znaczne środki przeznaczyć na modernizację kształcenia zawodowego – mówiła dyrektor.