Przejdź do komentarzy

Pomoc techniczna na rzecz inkubacji projektów realizujących NEB

Szanowni Państwo,
Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków, w celu usprawnienia wdrażania Nowego Europejskiego Bauhausu.  Nowy Europejski Bauhaus to kreatywny i multidyscyplinarny ruch w tej dziedzinie! Inicjatywa „Nowy europejski Bauhaus” łączy Europejski Zielony Ład z naszym codziennym życiem i przestrzenią życiową. Nakłania wszystkich Europejczyków do wspólnego kreowania zrównoważonych, sprzyjających włączeniu społecznemu i pięknych miejsc do życia.

Zaproszenie, zatytułowane „Wsparcie dla inicjatyw lokalnych w ramach nowego Europejskiego Bauhausu”, skierowane jest do małych i średnich JST poniżej 100 000 mieszkańców. Wybrane zostaną inspirujące projekty, które promują trzy uzupełniające się wartości Nowego Europejskiego Bauhausu: Zrównoważony rozwój, estetyka i włączenie społeczne:

·       Zrównoważony rozwój – wspieranie celów klimatycznych, obiegu zamkniętego, zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń i różnorodności biologicznej

·       Estetyka – poprawa jakości doświadczenia i stylu wykraczających poza funkcjonalność

·       Włączenie społeczne – promowanie wartości różnorodności, dostępności i przystępności cenowej

20 projektów ukierunkowanych na konkretny obszar z całej UE otrzyma wsparcie rzeczowe ze strony grupy ekspertów interdyscyplinarnych, aby ułatwić wykorzystanie inicjatywy Nowego Europejskiego Bauhausu i usprawnić jej realizację.

W szczególności dążymy do promowania projektów prowadzonych przez lokalne władze publiczne i przyczyniających się do realizacji Nowego Europejskiego Bauhausu w następujących obszarach działania:

·       Renowacja istniejących budynków i przestrzeni publicznych w duchu obiegu zamkniętego i neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla;

·       Zachowanie i przekształcanie dziedzictwa kulturowego;

·       Dostosowanie i przekształcenie budynków pod kątem przystępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych;

·       Rewitalizacja obszarów miejskich lub wiejskich.

 

Wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia elektronicznego formularza zgłoszeniowego w języku angielskim wraz z dokumentami potwierdzającymi.  Informacje i formularz wniosku w ramach niniejszego zaproszenia można znaleźć pod tym adresem.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 maja 2022 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem NEB na Polskę w dziale F3 – Sebastianem Gojdziem (sebastian.gojdz@ec.europa.eu).