Pomoc publiczna i dochodowości w projektach UE 2014-2020 - Zielona Góra

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na szkolenia dotyczące.Pomocy publicznej i dochodowości w projektach UE 2014-2020”

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane,
 • udział w szkoleniu pozwala lepiej realizować projekty ze środków z UE w perspektywie 2014-2020.

Program szkolenia

8:45 -9:00

Rejestracja

1

Uregulowanie pomocy w prawie UE (art. 107-109)

2

Pojęcie pomocy publicznej

 

 1. test pomocy publicznej (przesłanki pochodzenia środków, selektywnej korzyści nierynkowej, zakłócenia konkurencji i wpływu na wymianę handlową)
 2. studia przypadku - omówienie orzecznictwa UE dotyczącego art. 107

3

Warunki udzielania pomocy de minimis

 

 1. warunki dopuszczalności pomocy de mini mis
 2. zakres stosowania pomocy de minimis na zasadach ogólnych
 3. pojęcie jednego przedsiębiorstwa
 4. kontrola pułapów
 5. kumulacja pomocy
 6. wydawanie zaświadczeń de minimis

12:00 – 12:30

Przerwa obiadowa

4.

Warunki udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej
- (rozporządzenie UE nr 651/2014)

 

 1. zakres stosowania
 2. pojęcie inwestycji początkowej
 3. koszty kwalifikowane
 4. wielkość pomocy regionalnej

5.

Pomoc publiczna w pozostałych obszarach wsparcia w ramach UE - (rozporządzenie UE nr 651/2014 - wybrane przeznaczenia, po uzgodnieniu z Zamawiającym)

 

 1. pomoc na infrastrukturę kultury, sportowo-rekreacyjną, lokalną
 2. pomoc na zatrudnienie
 3. pomoc na szkolenia
 4. pomoc dla MŚP
 5. pomoc na prace badawczo-rozwoje i innowacyjność
 6. pomoc na ochronę środowiska i energooszczędność

6.

Projekty generujące dochód (rozporządzenie UE nr 1303/2013)

 

 1. pojęcie projektu generującego dochód
 2. wyłączenia ze stosowania metodologii uwzględnienia dochodu
 3. metodologia wyliczenia luki finansowej
 4. ustalanie maksymalnego poziomu dofinansowania projektu generującego dochód – studia przypadku dla projektu nieobjętego regulacjami pomocy państwa oraz projektu regionalnej pomocy inwestycyjnej
 5. procedury monitorowania dochodowości projektów
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035)

18.09.2018 - 18.09.2018