Dokument

Podręcznik Beneficjenta SL2014

pdf 7.48 MB

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów do korzystania z SL2014.

Umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje beneficjenta, aby w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywał SL2014. Dzięki SL2014 może on, m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane dotyczące planowanego harmonogramu płatności w projekcie. Do korzystania z SL2014 uprawnione są osoby wyznaczone przez beneficjenta, na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu i zgłoszone do pracy w ramach SL2014.

 

Instrukcja multimedialna na stronie www.instrukcja.sl2014.gov.pl