Przejdź do komentarzy

Łęknica będzie się promować unijnym wsparciem

24 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego podpisano umowę na realizację projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez kampanię promocyjną z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa oraz Parku Mużakowskiego o zasięgu krajowym i międzynarodowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach projektu planuje się m.in. realizację następujących zadań:

  • opracowanie planu promocji i komunikacji
  • organizację konferencji i seminariów tematycznych
  • organizację cyklicznych mini targów turystycznych
  • organizację imprez promocyjnych dla przedsiębiorców przy okazji wydarzeń ważnych dla miejsca i regionu
  • płatną kampanię promocyjną w mediach społecznościowych kampanię PR-ową w lokalnych i regionalnych mediach oraz mediach ogólnopolskich

Projekt będzie realizowany w ramach Działania 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

#UEdlaPolski #FunduszedlaPolski #UEdlaLubuskiego #UE EU REGIO Poland