Przejdź do komentarzy

Pierwszy konkurs unijny na realizację inicjatywy ALMA w ramach innowacji społecznych EFS plus ogłoszony

Litewska Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiedzialna za realizacji innowacji społecznych na poziomie unijnym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plus ogłosiła pierwszy konkurs pilotażowy dotyczący realizacji inicjatywy ALMA.

Budżet przewidziany w konkursie to 15 mln euro. Nabór wniosków trwa od 15 grudnia 2022 r. do 15 marca 2023 r. Wnioski mogą składać wszystkie organizacje z siedzibą w UE, które chcą realizować inicjatywę ALMA.

Konkurs ma na celu przygotowanie i wdrożenie inicjatywy ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve), której założeniem jest promowanie wzmocnienia pozycji społecznej młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Działania podejmowane w ramach ww. inicjatywy mają pomóc  im w integracji ze społeczeństwem, a ostatecznie w znalezieniu drogi do rynku pracy poprzez połączenie wsparcia dla kształcenia, szkolenia zawodowego lub zatrudnienia w kraju pochodzenia z doświadczeniem związanym z praktyką zawodową w innym kraju UE. Indywidualny coaching i doradztwo będą oferowane na wszystkich etapach tej inicjatywy.

Celem tej inicjatywy jest nie tylko poprawa umiejętności, wiedzy i doświadczenia młodych ludzi, ale także zwiększenie ich pewności siebie. W Polsce inicjatywa ta będzie również realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z poziomu regionalnego w ramach Programów Regionalnych.

Projekty w ramach inicjatywy ALMA są realizowane w partnerstwie i ścisłej współpracy między organizacjami wysyłającymi i przyjmującymi, w tym publicznymi i prywatnymi służbami zatrudnienia, służbami socjalnymi, organizatorami szkoleń, młodzieżą i innymi organizacjami, które pomagają w wyborze uczestników.

Konkurs ogłoszony przez Litewską Agencję EFS jest de facto pilotażem realizacji tej inicjatywy i będzie doskonałą okazją dla organizacji uczestniczących do zdobycia doświadczenia we współpracy europejskiej oraz do poprawy i poszerzenia kompetencji i umiejętności swoich pracowników.

Dokumentacja konkursowa i wszystkie szczegółowe informacje o konkursie znajdują się tutaj.

W przypadku szczegółowych pytań o konkurs informacji udziela wyłącznie Litewska Agencja EFS i można pisać na adres: ALMA@esf.lt

Dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie przewidziane jest spotkanie informacyjne online, które odbędzie się 31 stycznia 2023 r. w godzinach 09.30-13.00.

W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z koncepcją projektu oraz doświadczeniami programów mobilnościowych realizowanych w krajach UE. Zostaną również przekazane informacje o zasadach kwalifikowalności wydatków, budżecie projektu, dokumentach i narzędziach uzupełniających, kalkulatorach, ocenie i procesie wyboru.

Spotkanie organizuje Litewska Agencja EFS i aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się za pomocą poniższego linku do piątku 27 stycznia br. do godziny 10.00.