Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorstw – uzyskaj informacje i pomoc specjalistów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Zielona Góra, 28.11.2016 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na indywidualne spotkania dla przedsiębiorców, firm szkoleniowych oraz podmiotów potencjalnie zainteresowanych pełnieniem roli operatora bonów szkoleniowych w ramach działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

O spotkaniu

Osoby zainteresowane spotkaniem uzyskają indywidualną pomoc w rejestracji podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych. Rejestracja w w/w bazie warunkuje możliwość ubiegania się o wsparcie
z Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie finansowania szkoleń dla MŚP. Rejestracji dokonać muszą także wszystkie podmioty, które chcą świadczyć usługi szkoleniowe finansowane z RPO Lubuskie 2020 oraz podmioty zainteresowane pełnieniem roli tzw. Operatorów Bonów Szkoleniowych. Aby wziąć udział w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skontaktują się z osobami zgłoszonymi aby umówić godzinę indywidualnego spotkania.

Indywidualne spotkania odbędą się:

  • 28 listopada 2016 r. w godzinach 08:00 – 16:00 w Zielonej Górze w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0) – dokładne godziny poszczególnych porad zostaną ustalone indywidualnie.

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o wypełnienie formularza powyżej "weź udział". Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 68 4565 424, a także mailowy z: Anną Lewicką ( a.lewicka@efs.lubuskie.pl ) lub Bartłomiejem Walkowskim ( b.walkowski@efs.lubuskie.pl ).

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Instytucja Zarządzająca RPO po ustaleniach z PARP zastrzega, iż w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych podmiotów, istnieje możliwość odwołania wizyty pracowników PARP w województwie lubuskim.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 1-3-5

28.11.2016 - 28.11.2016