Przejdź do komentarzy

Partnerstwo dla rodziny - zapraszamy na jednodniowe szkolenia on-line

obrazek  Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze kontynuuje realizację projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Bezpłatne szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizację działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

W ramach ww. projektu można wziąć udział w następujących szkoleniach:

SZKOLENIE 1

Termin: 10 lutego 2021 r. , godziny: 8.30 - 15.00

Miejsce: on-line

Tematyka szkolenia - z zakresu stosowania prawa – w tym:

 1. Prawo w praktyce: ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
 2. Zadania sądów, kuratorów, organów państwowych i jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikające z treści kodeksu rodzinnego, opiekuńczego i kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do problematyki pieczy zastępczej, adopcji i wspierania rodziny;
 3. Prawo w praktyce: ustawa o pomocy społecznej;
 4. Prawo w praktyce: ustawa kodeks postępowania administracyjnego.

SZKOLENIE 2

Termin: 17 lutego 2021 r. , godziny: 8.30 - 15.00

Miejsce: on-line

Tematyka szkolenia - z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami – w tym:

 1. Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie;
 2. Rozpoznawanie oraz procedura w sytuacji krzywdzenia dzieci;
 3. Diagnoza oraz procedura postępowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka.

SZKOLENIE 3 

Termin: 24 lutego 2021 r ., godziny: 8.30 - 15.00

Miejsce: on-line

Tematyka szkolenia - dla organów kontrolnych wojewody – w tym:

 1. Elementy prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, prawa pracy;
 2. Kontrola współpracy na poziomie PCPR, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodek adopcyjny, ośrodek pomocy społecznej, kurator, sąd, szkoła;
 3. Procedury kontroli wojewody – metody, techniki i zakres przeprowadzania kontroli;
 4. Sposób formułowania zaleceń i ich egzekwowanie.

Zgłoszeń do uczestnictwa w szkoleniu dokonać można za pomocą formularza online, który jest dostępny na stronie Organizatora:

http://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Gorne-menu/AKTUALNOSCI/Zapraszamy-na-jednodniowe-szkolenia-on-line

Wszelkie informacje dot. szkolenia proszę kierować na adres mailowy sekretariat.dfs@lubuskie.pl, tel. 68 45 65 314.