Przejdź do komentarzy

Oświadczenie do artykułu Gazety Lubuskiej

obrazek

W odniesieniu do informacji zawartych w artykule Gazety Lubuskiej pt. „Przedsiębiorcy wciąż czekają na zwrot pieniędzy. Radni obiecują, że im pomogą” stanowczo dementujemy nieprawdziwe informacje.

W odniesieniu do informacji zawartych w artykule  Gazety Lubuskiej pt. „Przedsiębiorcy wciąż czekają na zwrot pieniędzy. Radni obiecują, że im pomogą”, autorstwa red. Daniela Sawickiego, korzystając z prawa do polemiki, stanowczo dementujemy nieprawdziwe informacje. Autor artykułu manipuluje informacjami, ponieważ OPZL i ZIPH stanowczo dementują. Nie tylko nie potwierdzają tych spekulacji, ale stanowczo oświadczają, że nie mają żadnych zaległości w wypłatach wobec przedsiębiorców.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa otrzymali zaliczki: OPZL: 19,7 mln zł  i ZIPH: 20,2 mln zł. Środki te pozwoliły operatorom prawidłowo i na czas rozliczać zobowiązania wobec grantobiorców.

Poniżej oświadczenia OPZL i ZIPH.

Oświadczenie OPZL:

W odpowiedzi na artykuł prasowy pt. „Marszałek odpowiada przedsiębiorcom: nikt nie zgłaszał nieprawidłowości, więc problemu nie ma” opublikowany w „Gazecie Lubuskiej” w dn. 9 sierpnia br., przedstawiam stanowisko Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

W odniesieniu do rozliczeń finansowych w projekcie „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorców MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń – edycja 3”, którego operatorem jest OPZL informuję, że aktualnie oczekujemy na wypłatę kolejnej transzy środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego . Kwota zaliczki została tak skalkulowana, iż obejmie rozliczenia wszystkich etapów, wszystkich Usług, które zostały wyłonione w konkursie 1/2020. Tak więc po otrzymaniu środków, rozliczenia będą płynnie realizowane. Z informacji otrzymanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubskiego wynika, że wnioskowana zaliczka w kwocie 3 058 292,72 zł zostanie przekazana operatorowi – OPZL w dniu 18 sierpnia br.

W odniesieniu do rozliczeń finansowych w projekcie „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – OPZL”, otrzymaliśmy dwie zaliczki w łącznej kwocie 19 712 308,56 zł. Na bieżąco weryfikujemy raporty cząstkowe i końcowe składane przez Grantobiorców. Po pozytywnej weryfikacji raportów wypłacane są kolejne transze wsparcia. Na dzień dzisiejszy nie mamy opóźnień w wypłacie środków na rzecz Grantobiorców.

Dyrektor Biura OPZL – Joanna Zielińska

 

Oświadczenie ZIPH:

W odpowiedzi na artykuł prasowy pt. „Marszałek odpowiada przedsiębiorcom: nikt nie zgłaszał nieprawidłowości, więc problemu nie ma” opublikowany w „Gazecie Lubuskiej” w dn. 09 sierpnia br., przedstawiam stanowisko Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa realizuje aktualnie 3 projekty grantowe:

1)      Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – ZIPH

2)      Z bonem po innowacje 3.0

3)      Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II

W odniesieniu do powyższych projektów, informuję, jak przedstawia się sytuacja w zakresie regulowania zobowiązań płatniczych:

Ad. 1: W ramach projektu otrzymaliśmy całkowitą kwotę zaliczki określoną w umowie o dofinansowanie, tj. 20.202.923,43 zł. Na bieżąco weryfikujemy rozliczenia składane przez Grantobiorców oraz realizujemy wypłaty kolejnych transz wsparcia. Nie posiadamy żadnych opóźnień w wypłacie środków na rzecz przedsiębiorców mających pozytywnie zweryfikowane rozliczenia;

Ad. 2: W ramach projektu złożyliśmy wniosek o płatność zaliczkową na kwotę 3.352.581,09 zł. W dn. 20 lipca br. otrzymaliśmy informację o zatwierdzeniu wniosku o płatność, przy czym IŻ RPO-L2020 poinformowała nas o konieczności oczekiwania na dotację z MFFiPR. Niemniej jednak, w ramach projektu nie posiadamy aktualnie zobowiązań płatniczych względem przedsiębiorców – w chwili obecnej jesteśmy na etapie zawierania umów z kolejnymi Grantobiorcami, a w dalszej kolejności będziemy podpisywali umowy 3-stronne (pomiędzy ZIPH, a Grantobiorcą i Wykonawcą).

Ad. 3: w ramach projektu dysponujemy aktualnie środkami w formie zaliczki skierowanymi na bieżące regulowanie płatności z tytułu udziału przedsiębiorców w usługach rozwojowych, nie posiadamy żadnych zaległości płatniczych z tego tytułu.

Stanisław Owczarek - dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej