Przejdź do komentarzy

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 24 sierpnia 2021 r., do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu oraz zwiększono alokację konkursu z 10 000 000,00 PLN do 14 235 999,96 PLN tak by możliwe było wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które ostatecznie uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej.

Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu, czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Pierwszą Uchwalą ZWL z 31 sierpnia 2021 r. wybrano do dofinansowania 1 projekt o wartości dofinansowania 9 000 000,00 PLN.

Ocena środowiskowa ostatniego projektu zakończyła się 10 września 2021 r. (negatywny wynik oceny środowiskowej).

Na podstawie Uchwały ZWL z 21 września 2021 r. nastąpiło ostateczne rozstrzygniecie konkursu. Ostatecznie na liście projektów wybranych do dofinasowania znajduje się 1 projekt.

Poniżej prezentujemy ostateczną listę projektów wybranych do dofinansowania.

 

Załączniki:

Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.