Przejdź do komentarzy

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu (wprowadzoną do Regulaminu Konkursu Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 14 lipca 2020 r.), w dniu 1 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął trzecią, ostateczną Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy dotychczas ocenionych projektów i  wybrał do dofinansowania 2 projekty, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej.

Alokacja na konkurs pierwotnie wynosiła 30 mln. Pierwszą Uchwałą ZWL z 14 lipca br. wybrano do dofinansowania 11 projektów na kwotę 28 340 568,37 PLN. Drugą uchwałą ZWL z 18 sierpnia 2020 r. kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona z 30 000 000,00 PLN do 37 015 145,01 PLN, co umożliwiło wybranie do dofinansowania kolejnych 4 projektów.

Ocena środowiskowa ostatnich 2 projektów zakończyła się 19 sierpnia 2020 r.

Na podstawie Uchwały ZWL z 1 września 2020 r. kwota przeznaczona na konkurs została ponownie zwiększona z 37 015 145,01 PLN do 42 684 225,01 PLN, co umożliwiło wybranie do dofinansowania ostatnich 2 projektów. Ostatecznie na liście wybranych do dofinasowania  znajduje się 17 projektów.

Ostateczna lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli rozstrzygnięcia konkursu

Otateczna lista projektów wybranych do dofinansowania