Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjnadla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach –  ZIT Zielona Góra.

(Konkurs nie jest podzielony na rundy)

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 11 maja 2018 r. i zakończy się w dniu 18 maja 2018 r.