Przejdź do komentarzy

Informacja o konkursie nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą od 1 sierpnia 2017 r. siedziby Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z ul. Dworcowa 13 na ul. Ignacego Mościckiego 6, w dniu  28 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia oraz regulaminu konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17

Regulamin konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie