Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB. 08.01.01-IZ.00-08-K03/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT

Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Lubuskiego
z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs nr RPLB. 08.01.01-IZ.00-08-K03/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-8-nowoczesna-edukacja-dzialania-8-1-poprawa-dostepn