Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie naboru w trybie pozakonkursowym, wezwanie do składania wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach pomocy technicznej RPO–LUBUSKIE 2020 na rok 2022 nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/21

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM I WZYWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO–LUBUSKIE 2020 NA ROK 2022 Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna dla Działania 10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

Link do wezwania