Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/20

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs  nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/20 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Dokumentacja konkursowa