Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra.

Dokumentacja konkursowa