Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 w ramach RPO – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra (Konkurs nie jest podzielony na rundy).

Link do konkursu