Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego dla Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp.

Dokumentacja konkursowa