Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/20 w ramach Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach –  ZIT Zielona Góra.

Link do konkursu