Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach –  ZIT Gorzów Wlkp.

Dokumentacja konkursowa