Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach
 –  projekty realizowane poza formułą ZIT
. (Konkurs nie jest podzielony na rundy).

Dokumentacja konkursowa