Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-03-02-03-iz-00-08-k01-22-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-3-gospodarka-niskoemi