Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs Nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych dla Poddziałania 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.

Zobacz ogłoszenie