Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłasza Konkurs nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach kategorii interwencji:

20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

22 - Oczyszczanie ścieków

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków