Ogłoszenie o naborze Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 dla Działania 10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

Zakończony 07.12.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO – LUBUSKIE 2020 NA ROK 2015

Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna
dla Działania
10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

Wyniki naboru 04.01.2016

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza wyniki naboru wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO-Lubuskie 2020 na rok 2015 Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna dla Działania10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 27 listopada 2015 r. i zakończy się 7 grudnia 2015 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w SZOOP RPO-Lubuskie 2020 w Rozdziale 2.10 Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna

Finanse

Procent dofinansowania projektu

85,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 400 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Dokumentacja dot naboru Nr RPLB 10 01 00 IZ 00 08 P01 15 w ramach RPO Lubuskie 2020 dla Działania 10 1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania

Dokumentacja dot naboru Nr RPLB 10 01 00 IZ 00 08 P01 15 w ramach RPO Lubuskie 2020 dla Działania 10 1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Nabór prowadzony w trybie pozakonkursowym.