Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie o naborze wniosków nr FELB.01.01-IZ.00-002/23, Priorytet FELB.01 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki DZIAŁANIE 1.1 Badania i innowacje

Nazwa i adres właściwej instytucji
Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca programem
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 z siedzibą w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie
projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-
2027.
Priorytet FELB.01 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki
DZIAŁANIE 1.1 Badania i innowacje
Typy projektu:
II typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw i
III typ projektu: Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty
modułowe

 

Na co i kto może składać wniosek?


Na co można otrzymać dofinansowanie?
Przedmiotem naboru w ramach II typu projektu są inwestycje w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw niezbędną do prowadzenia prac przemysłowych i
eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
Natomiast w ramach III typu projektu dofinansowaniem mogą być objęte takie
projekty B+R przedsiębiorstw, które będą obejmowały badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe.
Dodatkowymi, nieobowiązkowymi modułami w projekcie mogą być: wdrożenie
innowacji, infrastruktura B+R, kompetencje, cyfryzacja.

Kto może składać wniosek?
Wnioskodawcami są przede wszystkim przedsiębiorstwa z terenu województwa
lubuskiego. Projekty mogą być także realizowane w partnerstwie przedsiębiorstw
z insytucjami świadczącymi usługi w zakresie B+R.

Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach
naboru

Wnioski przyjmowane będą od 1 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. do godz.
23.59.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej FEWL 21-27
uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021
wchodzącej w skład systemu CST2021.

Pytania i odpowiedzi
Informacje na temat postępowania konkurencyjnego można uzyskać osobiście,
mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
· Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji
Gospodarczych,
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokoje nr 51, 53), tel. 68
45 65 -138, -149, -132, -133, -139, -153, -785.
· Departament Instytucji Zarządzającej Programem
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.2, poziom
„0”), e-mail: info@rpo.lubuskie.pl,
· Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie
lubuskim:
- e-mail pife.zielonagora@lubuskie.pl (dla południa województwa)
i pife.gorzow@lubuskie.pl (dla północy województwa),
- telefonicznie:
 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
tel. 68 45 65-535, - 499, - 488, - 480, - 454;
 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel.
95 73 90-377, - 378, - 380,-386.
- osobiście:
 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1 65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom
„0”)
 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie
Wielkopolskim ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów
Wielkopolski (budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotek Publicznej
im. Zbigniewa Herberta, wejście do budynku od strony ul. Kosynierów
Gdyńskich, pokój nr 115, I piętro).

 

 

OGŁOSZENIEobrazek

REGULAMINobrazek

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓWobrazek

ZAŁĄCZNIKIobrazek