Ocena wpływu wsparcia w zakresie inwestycji realizowanych w ramach OP 5 RPO-L2020 na powiązania sieci drogowej i kolejowej (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz spójności terytorialnej województwa

Dokument

Ocena wpływu OP5 RPO-L2020_wersja z dostępnością.pdf

pdf 5.45 MB
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje o zakończeniu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia w zakresie inwestycji realizowanych w ramach OP 5 RPO-L2020 na powiązania sieci drogowej i kolejowej (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz spójności terytorialnej województwa”. Wykonawcą badania był ewaluator zewnętrzny – firma EU-CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Raport końcowy z przedmiotowego badania do pobrania poniżej.