Przejdź do komentarzy

Nowy sprzęt dla Lubuskiego Centrum Ortopedii

obrazek

Do Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie został dostarczony sprzęt medyczny tj. Ramię - C zakupiony ze środków "Lubuskie kontra wirus".

Samorząd województwa zakupił sprzęt medyczny za kwotę 350 tys. zł i przekazał do Lubuskiego Centrum Ortopedii. W ramach programu „Lubuskie kontra wirus” do szpitali trafiły respiratory, defibrylatory, stacja uzdatniania wody, tomograf, wideolaryngoskopy, bronchofiberoskop, aparaty do znieczuleń, aparaty do terapii narkozastępczej, pompy infuzyjne, pompy do żywienia pozajelitowego, systemy ogrzewania pacjentów, wózki reanimacyjne, nebulizatory, kamery termowizyjne, urządzenia do wspomagania oddychania, kardiomonitory, czy aparaty USG.

Projekt „Lubuskie kontra wirus - przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia| realizowany jest ze środków RPO Lubuskie 2020.

Przedmiotem projektu jest wsparcie jednostek ochrony zdrowia z woj. lubuskiego w zakresie doposażenia ich w niezbędną aparaturę medyczną służącą do intensywnej terapii oraz w środki do ochrony osobistej i dezynfekcji w obliczu zwiększonego zapotrzebowania w tym zakresie wywołanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Realizacja projektu podyktowana jest ogłoszonym od 20 marca 2020 r. na obszarze Polski stanu epidemii wywołanym rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców woj. lubuskiego.

Celem głównym projektu jest wsparcie jednostek ochrony zdrowia w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w woj. lubuskim. Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na poprawienie dostępności wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej będące jednym z celów RPO – Lubuskie 2020.

#FunduszeUE #FunduszeUnijne #UEdlaLubuskiego