Przejdź do komentarzy

Nowy Europejski Bauhaus: rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu

Od dziś można przesyłać zgłoszenia do konkursu Nowy Europejski Bauhaus 2022. Po sukcesie zeszłorocznej edycji konkursu, na który wpłynęło ponad 2 tys. zgłoszeń, rozdanie nagród za 2022 r. uhonoruje nowe inspirujące pomysły na transformację naszej codzienności, przestrzeni życiowej i doświadczeń, co stanowi cel inicjatywy. Tak jak w pierwszej edycji konkursu, w ramach tegorocznego Nowego Europejskiego Bauhausu nagrodzone zostaną pomysły oraz istniejące projekty młodych twórców związane ze zrównoważonością, inkluzywnością i estetyką, które zmaterializują Europejski Zielony Ład dla ludzi i lokalnych społeczności.

Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel: Nowy europejski Bauhaus czerpie z europejskiej kultury, edukacji, nauki i innowacji, aby spełnić obietnicę Europejskiego Zielonego Ładu dotyczącą poprawy jakości naszego codziennego życia. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć europejską kreatywność w pełnej krasie w tegorocznych zgłoszeniach.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania, które przekształcą nasz styl życia i pracy potrzebne są nam teraz bardziej niż kiedykolwiek i nie możemy nikogo w nich pominąć. Nowy europejski Bauhaus nagradza najlepsze, najodważniejsze i najbardziej błyskotliwe koncepcje poprawy warunków życia w naszych regionach i miastach w sposób przyjazny zarówno dla ludzi, jak i naszej planety. Te nowe pomysły zostaną urzeczywistnione w europejskich regionach w ramach polityki spójności, co przyniesie korzyści wszystkim naszym społecznościom.

Najlepsze projekty i pomysły, których celem jest utworzenie pięknych, zrównoważonych i inkluzywnych miejsc do życia zostaną nagrodzone w czterech kategoriach:

  • powrót do natury;
  • odzyskanie poczucia przynależności;
  • nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują;
  • rozwój długoterminowego i zintegrowanego podejścia opartego na cyklu życia w ekosystemie przemysłowym.

Kategorie odzwierciedlają cztery osi tematyczne transformacji w ramach nowego europejskiego Bauhausu. Zostały one zidentyfikowane w fazie współprojektowania inicjatywy z udziałem tysięcy osób i organizacji, które podzieliły się własnymi opiniami i doświadczeniami. Zgłoszenia zostaną ocenione pod kątem trzech podstawowych wartości inicjatywy: zrównoważoności, estetyki i inkluzywności. Do konkursu mogą przystąpić obywatele wszystkich państw członkowskich i ze świata pod warunkiem, że ich projekty/pomysły są zlokalizowane w UE.

Każda z tych kategorii obejmuje dwie równoległe konkurencje konkursu:

  • „Nowy Europejski Bauhaus” – w odniesieniu do istniejących projektów ukończonych w ciągu ostatnich dwóch lat oraz
  • „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” – w odniesieniu do koncepcji i pomysłów zgłoszonych przez młodych twórców poniżej 30. roku życia.

Oprócz szesnastu nagród przyznawanych przez jury (za pierwsze i drugie miejsce w każdej kategorii i każdej konkurencji), przyznane zostaną też dwie nagrody dodatkowe, których laureaci zostaną wyłonieni spośród najlepszych kandydatów drogą głosowania publicznego. Nagroda pieniężna w wysokości do 30 tys. euro oraz pakiet promocyjny, który ma pomóc w dalszej realizacji i promocji inicjatyw, trafi do osiemnastu zwycięzców.

Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 28 lutego 2022 r. o godz. 19:00 czasu środkowoeuropejskiego. Do konkursu mogą przystąpić obywatele wszystkich państw ze wszystkich środowisk pod warunkiem, że ich koncepcje, pomysły i projekty są realizowane lub faktycznie zlokalizowane w UE.

Kontekst

Nowy europejski Bauhaus to projekt ekologiczno-gospodarczo-kulturalny, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

Nowy europejski Bauhaus został ogłoszony przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii z 2020 r. i został stworzony we współpracy z tysiącami osób i organizacji na terenie Europy i poza nią.

We wrześniu 2021 r. inicjatywa przeszła z fazy współprojektowania do etapu realizacji, a działania w ramach polityki i pula środków finansowych, których celem jest urzeczywistnienie tej inicjatywy, określa komunikat Komisji.

Więcej informacji

Pytania i odpowiedzi

Strona internetowa konkursu

Komunikat Komisji w sprawie nowego europejskiego Bauhausu

Komisja Europejska ogłasza laureatów nagród Nowego Europejskiego Bauhausu (2021) 

 

Prawa autorskie do zdjęć – Unia Europejska, 2021

Nowy Europejski Bauhaus: rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu