Nowa misja – niska emisja – spotkanie informacyjne

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza do zgłaszania się na bezpłatne szkolenie regionalne „Nowa misja – niska emisja” dot. opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i pozyskiwania środków na gminne inwestycje efektywnego zarządzania energią, które odbędzie się dnia 10.09.2015 w Gorzowie Wielkopolskim.

Szkolenie jest dedykowane przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, ekspertom, metodykom oraz wszystkim innym zainteresowanych tematyką gospodarki niskoemisyjnej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się Hotel Gorzów, ul. Walczaka 20, Gorzów Wielkopolski w dniu 10.09.2015 r. w godz. 9:00 – 14.30.

TEMATYKA SZKOLENIA

  • Rozwój i wykorzystanie technologii gospodarki niskoemisyjnej w Polsce zgodnie z Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej;

  • Planowanie i poprawa lokalnej efektywności energetycznej, gospodarowanie surowcami i materiałami oraz gospodarowanie odpadami;

  • Skuteczne zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej;

  • Przygotowywanie lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej. Praktyczne aspekty planowania energetycznego w gminach;

  • Finansowanie inwestycji efektywnego zarządzania energią.

Każdy uczestnik spotkania otrzyma broszurę szkoleniową „Nowa misja – niska emisja” opracowaną specjalnie na potrzeby szkolenia przez ekspertów m.in. z Politechniki Warszawskiej pod redakcją naukową dr inż. Arkadiusza Węglarza.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie należy pobrać ze strony http://nowamisja-niskaemisja.pl/rejestracja/oraz przesłać na adres d.chmiel@ksi.org.pl.

Więcej informacji o szkoleniach znajduje się na stronie: http://nowamisja-niskaemisja.pl/

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy projektu:

Dariusz Chmiel – tel. 696 143 140 / e-mail: d.chmiel@ksi.org.pl
Magdalena Hyska – tel. 604 822 886 / e-mail: m.hyska@ksi.org.pl

 

Współorganizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Łokietka 22, pokój nr 6

tel. 95 7390-378, -377, -386, -380
e-mail: lpi@lubuskie.pl

Hotel Gorzów, ul. Walczaka 20, Gorzów Wielkopolski

10.09.2015 - 10.09.2015