Przejdź do komentarzy

Nadzorujemy wydawanie środków unijnych

obrazekBlisko 950 umów o wartości dofinansowania przekraczającej aż 3 mld zł - tyle udało się do tej pory pozyskać lubuskim firmom, organizacjom oraz samorządom z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Nad sprawnym wdrażaniem RPO czuwa Komitet Monitorujący, którego członkowie 11 grudnia spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim. Obradom przewodniczył członek zarządu Marcin Jabłoński.

To już XV posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) RPO-Lubuskie 2020. Podczas spotkania omówiono m.in. zmiany w przyjętych już wcześniej kryteriach wyboru projektów zarówno w zakresie EFS, jak i EFRR. Ponadto członkom KM oraz gościom przedstawiono plany działanian na rok 2020, ewaluacji oraz aktualny stan wdrażania RPO - Lubuskie 2020.

KOMITET MONITORUJĄCY

W składzie KM obecni są przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów spoza administracji, reprezentujących środowisko akademicko – naukowe, organizacje pozarządowe, organizacje związkowe i organizacje pracodawców, a także obserwatorzy oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, pełniący rolę doradczą. Zadania Komitetu obejmują:

a) systematyczny przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania,

b) analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie Programu,

c) konsultowanie i akceptowanie zmian Programu proponowanych przez Instytucję Zarzadzającą,

d) przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.
 
Biuro Prasowe/Dariusz Nowak
 
 • KK191211_036.jpg -
 • KK191211_040.jpg -
 • KK191211_042.jpg -
 • KK191211_045.jpg -
 • KK191211_046.jpg -
 • KK191211_048.jpg -
 • KK191211_052.jpg -
 • KK191211_053.jpg -
 • KK191211_054.jpg -
 • KK191211_059.jpg -
 • KK191211_062.jpg -
 • KK191211_075.jpg -
 • KK191211_083.jpg -
 • KK191211_087.jpg -
 • KK191211_094.jpg -
 •