Nabór wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO – Lubuskie 2020 na rok 2016

Zakończony 05.02.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFONANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO – LUBUSKIE 2020 NA ROK 2016

Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna
dla Działania
10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

Wyniki naboru 03.03.2016

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza wyniki naboru wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO-Lubuskie 2020 na rok 2016 Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna dla Działania10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 7 stycznia 2016 r. i zakończy się 5 lutego 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena formalno-merytoryczna wniosku nastąpi w ciągu 11 dni od dnia złożenia wniosku w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Zielonej Górze.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w SZOOP RPO-Lubuskie 2020 w Rozdziale 2.10 Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania 85,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet naboru [PLN] 20 483 001,00

Niezbędne dokumenty

Kryteria wyboru projektów Pomocy Technicznej w ramach RPO-Lubuskie 2020

Kryteria wyboru projektów Pomocy Technicznej w ramach RPO-Lubuskie 2020 obrazek

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 obrazek

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie obrazek

Wytyczne kwalifikowalność wydatkow EFFR EFS FS 2014-20

Wytyczne kwalifikowalność wydatkow EFFR EFS FS 2014-20 obrazek

Załączniki

Załączniki

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania: