Przejdź do komentarzy

Nabór w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.12.01.00-IZ.00-08-P01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM I WZYWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ DLA REACT - EU

RPO–LUBUSKIE 2020 NA ROK 2022

Nr RPLB.12.01.00-IZ.00-08-P01/22
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna dla REACT-EU
dla Działania
12.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania dla REACT-EU.

 

https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-12-01-00-iz-00-08-p01-22-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020