NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO–LUBUSKIE 2020 NA ROK 2019

Zakończony 31.01.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO,


jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020,

OGŁASZA NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM I WZYWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ

RPO–LUBUSKIE 2020 NA ROK 2019

Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna
dla Działania
10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

Wyniki naboru 31.01.2019

Prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/18.

Lista projektów II

 

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/18.

Lista projektów

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 1 grudnia 2018 r. i zakończy się 31 stycznia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w załączniku nr 5 do SZOOP RPO-Lubuskie 2020 tj.

- Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

- Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach pomocy technicznej  RPO – Lubuskie 2020 na rok 2019

Finanse

Procent dofinansowania projektu

85,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

23 255 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje