Przejdź do komentarzy

Na roboczo o funduszach europejskich

obrazekRozpoczęły się dwudniowe warsztaty, których celem jest wypracowanie zasad realizacji programów współfinansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie. Spotkaniu przewodniczył członek zarządu Marcin Jabłoński.
W czwartek (28 października) w Folwarku Pszczew rozpoczęły się dwudniowe warsztaty Zespołu Roboczego ds. wypracowania zasad realizacji programów współfinansowanych ze środków unijnych na terenie województwa w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. 
Podczas spotkania Marcin Jabłoński podkreślił, jak istotnym jest wspólne szukanie rozwiązań zmierzających do uproszczenia procedur związanych z wdrażaniem środków programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027, tak, aby beneficjenci w łatwiejszy sposób mogli sięgać po unijne pieniądze.
Warsztaty odbywają się w podziale na zespoły opracowujące rozwiązania dla poszczególnych celów polityki spójności tj. m.in.: gospodarka, środowisko, transport, edukacja, rynek pracy, usługi społeczne. Efektem spotkania ma być opracowanie zasad, które usprawnią proces wdrażania programu w regionie.

Powiązane wiadomości