Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 8 września 2016 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich  m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo

Zaproszenie jest kierowane w szczególności dla mieszkańców gmin Wschowy i Sławy

Termin konsultacji

Konsultacje odbędą się w czwartek 8 września 2016 r.:

- w godz. 9:00 - 11:30 w siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, ul. Kopernika 7 pok.nr. 8 Wschowa

- w godz. od 12:00 do 14:30 w Urzędzie Miasta w Sławie, ul. H. Pobożnego 10

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, pokój nr 0.3
tel. 68 4565-535, -499, -488, -480; -454.
e-mail: infoue@lubuskie.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

 
Urząd Miasta w Sławie

08.08.2016 - 08.08.2016

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

08.09.2016 - 08.09.2016