Przejdź do komentarzy

Most w Milsku oficjalnie otwarty. Można jechać. Szerokiej drogi!

obrazek

 
W piątek o 12.48 marszałek Elżbieta Anna Polak i zaproszeni goście symbolicznie rozsunęli barierki na nowym moście nad Odrą. Teraz przeprawa jest dostępna dla wszystkich.

 

W piątek, 28 października 2022 r. w południe, rozpoczęła się uroczystość oficjalnego otwarcia mostu nad Odrą w Milsku.

Lubuska marszałek Elżbieta Anna Polak i nadzorujący budowę mostu w Milsku członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński gorąco podziękowali wszystkim, którzy brali udział w tej inwestycji Samorządu Województwa Lubuskiego (przedsięwzięcie prowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich z dyrektorem Pawłem Tonderem na czele) za zaangażowanie i pokonanie różnego rodzaju przeszkód, jakie pojawiały się w ostatnich kilku latach przy jej realizacji.

Most w Milsku już przejezdny dla wszystkich!

Podkreślano wielką rolę Funduszy Europejskich w tej inwestycji (blisko 59 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 przy całkowitej wartości projektu ponad 83 mln zł), która oprócz budowy mostu przez rzekę Odrę, objęła budowę drogi wojewódzkiej nr 282 po nowym śladzie o długości ok. 9,2 km, wraz z obwodnicami miejscowości Łaz, Zabór i Milsko oraz po drugiej stronie mostu miejscowości Przewóz.

Ten most połączy wszystkich

- Skracamy dystans w województwie lubuskim, łączymy region! – mówiła podczas uroczystości marszałek Elżbieta Anna Polak. - To wielki dzień dla regionu. Długo na niego czekaliśmy. Jeszcze kilka lat temu dużo nas dzieliło w sprawie budowy tego mostu na Odrze, ale dzisiaj ten most połączy wszystkich, tak jak sobie wymarzyliśmy i zaplanowaliśmy!

- Ta inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie Fundusze Europejskie. Cała kosztowała ponad 83 mln zł, aż 80 proc. to fundusze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – podkreśliła marszałek Polak. - Dzisiaj chciałabym przede wszystkim podziękować Zarządowi Dróg Wojewódzkich i panu dyrektorowi Pawłowi Tonderowi za sprawne przeprowadzenie tego bardzo trudnego zadania. To chyba pierwszy most samorządu wojewódzkiego po wojnie. Zarząd Dróg Wojewódzkich sprostał temu zadaniu. Dziękuję bardzo Marcinowi Jabłońskiemu za bezpośredni nadzór nad realizacją tej inwestycji. Bez wsparcia politycznego Platformy Obywatelskiej i Waldemara Sługockiego też byłoby to zadanie trudne. W czasie pandemii, w czasie wielkiego kryzysu energetycznego, firma, która jest wykonawcą i bohaterem tego dnia: Mota-Engil, cierpiała i budowała. Wielkie brawa dla wszystkich – dziękuję wójtom, burmistrzom, którzy stanęli murem po stronie zarządu województwa, bardzo mocno nas wspierali.

Bardzo trudny projekt, z długą historią

- To pierwszy i niestety jedyny do tej pory most, jaki udało się zbudować samorządowi z powodu wiadomych ograniczeń, które – mam nadzieję – kiedyś znikną i samorządy będą w stanie realizować wielkie przedsięwzięcia. Są do nich przygotowane, bo widać, że są w stanie udźwignąć nawet tak duże, skomplikowane inwestycje – podkreślił członek zarządu województwa lubuskiego, Marcin Jabłoński. - Chciałem podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili, bo to był bardzo trudny projekt, z długą historią. Kiedy w 2018 roku, zaraz po wyborach, jesienią, pojawiłem się tutaj po raz pierwszy z ekipą pana dyrektora Pawła Tondera, trudno było sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać. Poruszaliśmy się samochodami terenowymi w tych wykopaliskach, w żaden sposób nie przypominało to tego pięknego miejsca, w którym się teraz znajdujemy.

W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli też wicemarszałkowie Stanisław Tomczyszyn i Łukasz Porycki, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław Maciuszonek, radni województwa.

- Myślę, że z kronikarskiego punktu widzenia to ważna data w rozwoju naszego województwa. Czekają następne mosty o tak dużej przepustowości. Mam nadzieję, że sytuacja gospodarcza ustabilizuje się tak, że gospodarka będzie normalnie funkcjonować – powiedział wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. -  Wszystkiego najlepszego! Gratuluję i mam nadzieję, że będziemy jeszcze na wielu takich uroczystościach.

Fundusze Europejskie odmieniają Lubuskie

- Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Polska w Unii Europejskiej za sprawą Polek i Polaków, bo nikt inny za nas tej decyzji nie podjął – mówił oddanym do użytku moście poseł Waldemar Sługocki. - Cieszę się, że mamy bardzo mądrych obywateli, którzy z troską patrzą w przyszłość. Bez wątpienia hasło „Fundusze Europejskie odmieniają Lubuskie” jest jak najbardziej aktualne. Powiedziałbym więcej – Fundusze Europejskie odmieniają nie tylko Polskę, nie tylko województwo lubuskie, ale odmieniają Unię Europejską. Proszę też zwrócić uwagę, że ten most ma symboliczną wartość – on nie dzieli, on łączy. Łączy nie tylko dwie części województwa lubuskiego, ale połączył także wielu ludzi.

… a można by wybudować i 400 takich mostów

- Dziękując wszystkim, którzy się przyczynili do tej inwestycji – wykonawcom, zarządowi województwa – chciałbym zrobić państwu mały quiz matematyczny. Krajowy Plan Odbudowy – wiecie, ile to jest? To jest 160 mld złotych. Jeśli 160 mld zł podzielimy przez 100 mln, to wychodzi nam 1600 inwestycji tego typu w Polsce. Jeśli podzielimy to przez 16, wychodzi nam 100 inwestycji tego typu tylko w województwie lubuskim – wyliczył senator Wadim Tyszkiewicz. - Jeszcze raz: tego typu inwestycji tylko i wyłącznie z KPO, które jest zablokowane, można byłoby zrealizować 1600 w naszym kraju, w województwie lubuskim 100. Przed chwilą rozmawiałem z panami – budowa samego mostu to około 26 mln zł, czyli można byłoby wybudować 400 mostów, gdyby odblokowano pieniądze z KPO.

- Wspaniała inwestycja, ważna dla władz lokalnych i gdyby powstało 400 takich inwestycji w województwie lubuskim, myślę, że Polska zrobiłaby krok do przodu – dodał senator Tyszkiewicz.

Teraz wszyscy będą mieli bliżej

Samorządowcy z powiatów podkreślali wielką wagę dla nowej przeprawy w południowej części województwa – ten most łączy region. Łączy wiele gmin z obu stron Odry. Wszyscy – czy to mieszkańcy Zielonej Góry, czy Zaboru, czy Trzebiechowa, Bojadeł, Kolska, Kargowej, Nowej Soli, Sławy – będą mieli do siebie bliżej. Most ożywi gospodarkę i turystykę.

Samorządowcy podkreślali, że są wdzięczni, iż dostali tak ważny dla ich gmin most, a nie musieli dołożyć do inwestycji ani jednej złotówki.

Tytuł projektu: „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy. Beneficjentem projektu jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

W dniu 23.05.2017 r. Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr 185/2535/17 podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu w ramach RPO - Lubuskie 2020.

Finansowanie:

 • całkowita wartość projektu wynosi – 83,25 mln zł,
 • całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą– 74,59 mln zł,
 • wartość dofinansowania to 73,84 mln zł w tym:
 • 58,93 mln zł (79%) to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
 • 14,92 mln zł (20%) to środki z budżetu państwa.
 • wkład własny budżetu województwa to 9,40 mln zł.

Inwestycja realizowana w systemie projektuj i buduj, w latach 2017-2022.

Wykonawca robót - MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.,

Wartość umowy 73,24 mln zł,

Termin zawarcia umowy: 01.09.2017 r.

Termin zakończenia umowy 24.10.2022 r.

Inżynier Projektu – Promost Sp. z o.o.

Wartość umowy 1,74 mln zł,

Termin zawarcia umowy: 07.09.2017 r.

Termin zakończenia umowy 24.11.2022 r.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu UE -  2022-12-19

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu UE - 2022-12-30

Realizowana inwestycja obejmuje:

 • budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 (dł. ok. 9,2 km), która stanowić będzie obwodnice miejscowości Łaz, Zabór i Milsko oraz po drugiej stronie mostu Przewóz,
 • budowę mostu nad rzeką Odrą (dł. ok. 364 m),
 • budowę mostu przez rzekę Śmigę (dł. ok, 18 m),
 • budowę skrzyżowań na przecięciu z drogami publicznymi (2 skrzyżowania typu rondo, 2 skrzyżowania skanalizowane),
 • budowę/przebudowę dróg innych kategorii,
 • budowę/przebudowę systemu odwodnienia, w tym odwadniających korpus drogowy jak: rowy przydrożne, rowy melioracyjne, kanalizacja deszczowa,
 • budowę infrastruktury rowerowej,
 • budowę nowych przejazdów gospodarczych PG 1, PG 2;
 • elementy oświetlenia obiektu mostowego na rzece Odrze,
 • elementy oświetlenia skrzyżowań skanalizowanych,
 • zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury technicznej,
 • nasadzenia drzew i krzewów

Wpływ inwestycji na rozwój województwa

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 ma bardzo duże znaczenie w układzie komunikacyjnym województwa lubuskiego, stanowiąc ważny element ruchu kołowego. Inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 ma na celu przede wszystkim:

 1. uzupełnienie luki w funkcjonującej sieci transportowej,
 2. likwidację tzw. „wąskiego gardła” – przeprawy promowej przez rz. Odrę w Milsku,
 3. dostosowanie standardu trasy do aktualnego i planowanego natężenia ruchu,
 4. poprawę warunków ruchu drogowego,
 5. zapewnienie płynnego skomunikowania z istniejącą siecią drogową regionu, w tym z siecią TEN-T (S3, A2)
 6. zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, w tym połączenia z Wielkopolską,  
 7. aktywizację terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu (dogodny dojazd do strefy gospodarczej
  w Nowym Kisielinie),
 8. poprawę obsługi ruchu turystycznego – dogodny dojazd do Pojezierza Sławskiego, centrum winiarstwa w m. Zaborze,
 9. poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 10. zapewnienie standardu nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś,
 11. zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych,
 12. dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do  potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Korzyści wynikające z likwidacji przeprawy promowej

Budowa nowej przeprawy przez Odrę ma priorytetowe znaczenie dla obsługi ruchu w województwie lubuskim. Południowa część regionu ma aktualnie 4 mosty na Odrze – w Krośnie Odrzańskim (DK 29), w Cigacicach (w ciągu dawnej drogi krajowej nr 3) oraz w ciągu S3, oraz w Nowej Soli (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315). Tak więc zaledwie jedna przeprawa jest w ciągu drogi o niższej kategorii niż krajowa.

Odległość w linii prostej od mostu w Cigacicach do projektowanego w Milsku to ok. 13 km. Odległość w linii prostej od projektowanego mostu w Milsku do mostu w Nowej Soli ok. 17 km. Braki w infrastrukturze drogowej i mostowej regionu powodują znaczne wydłużenie czasu podróży. By dojechać z Zielonej Góry do Sławy przez most w Nowej Soli, należy pokonać ok. 60 km. Droga przez Milsko będzie znacznie krótsza - 45 km. Obecnie kierowcy muszą korzystać z przeprawy promem przez Odrę, co jest bardzo uciążliwe głównie ze względu na ograniczenia:

 • prom może przewozić pojazdy o masie całkowitej nie przekraczającej 6t.
 • ze względu na warunki atmosferyczne i/lub z powodu stanu rzeki może:
 • zabierać mniej pojazdów (np. przy niskim stanie wody);
 • nie przeprawiać pojazdów innych niż osobowe (np. przy niskim stanie wody i/lub silnym wietrze);
 • kursy mogą być czasowo wstrzymywane (np. przy silnych porywach wiatru);
 • wjazd na prom bądź opuszczenie jednostki może być utrudnione lub niemożliwe dla niektórych pojazdów (np. pojazdów nisko zawieszonych przy  niskim stanie wody i wynikającym z tego dużym pochyleniu ramp najazdowych).