Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 24 lipca 2017 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

O Mobilnym Punkcie Informacyjnym

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich  m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Dla kogo

Zaproszenie jest kierowane w szczególności dla mieszkańców gminy Zwierzyn.

Termin konsultacji

Konsultacje odbędą się w poniedziałek 24 lipca 2017 r:

- w godz. od 10:00 do 12:30 w budunku Gminnego Ośrodka Kultury w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 6, 69-542 Zwierzyn.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wklp.
ul. Władysława Sikorskiego, pokój nr 115
tel. 95 7390-377, -378, -380, -386;
e-mail: lpi@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzynie

24.07.2017 - 24.07.2017